Kolman Architects Logotype
Arkitektur * Annat Kontakt * Kontoret
Sommarhus Sudersand

Plats: Fårö/Gotland, Sweden
År: 2012-
Projektstatus: Bygglov
Ett samarbete med: Arkitekt Victor Julebæk
Det traditionella gotlandshuset, omtolkat i en nutida diskret form.

1 2 3 4 5