Kolman Architects Logotype
Arkitektur * Annat Kontakt * Kontoret
Propellern

Enfamiljsbostad, Värmdö, Sverige
År: 2010-
Projektstatus: Projektering
Ett sammarbete med: Björn Ahlberg

Propellern ligger längst ut på spetsen av en liten halvö. Den balanserar som den landat på sluttningen till halvöns topp. De tre vingarna anpassar sig efter landskapet och deras program styrs också av detta. I mitten ligger härden, kring vilken huset roterar.

1 2 3 4 5 6 7