Kolman Architects Logotype
Arkitektur * Annat Kontakt * Kontoret
Villa Drakenberget

Plats: Stockholm, Sweden
År: 2012-2013
Projektstatus: Slutfört

En byggnads samlade karaktär är summan av dess delar. Vissa mer betonade än andra. Här kommer en stor del av husets själ från taket i massivträ. Takets skiftande riktningar ger det inre öppna rummet en uppbruten rymd och en helt annorlunda geometri.

1 2 3 4 5