Kolman Architects Logotype
Arkitektur * Annat Kontakt * Kontoret
Slowcuts

Ungdomshus
Examensarbete
År: 2007
Slowcuts - ett ungdomscentrum på Vesterbro i Köpenhamn. Byggnaden använder sig av en ramp för att knyta samman olika funktioner och rum. Speciella rumsligheter och spänningar uppstår där rampen passerar.

1 2 3 4 5